Mijn favorieten

Verkopen met Stege makelaardij in Zuidwolde, Hoogeveen en Zuidwest Drenthe

HOE VERKOPEN WIJ UW WONING OPTIMAAL:

 

Stap 1: Kennismaking. Om te beginnen maken we een afspraak ter kennismaking bij u thuis of uw bedrijf. We nemen de tijd om vooral uw wensen te bespreken en uw woning goed inventariseren.

 

Stap 2 : Bepaling marktwaarde. De actuele marktwaarde van uw pand wordt bepaald. Hierbij wordt vooral rekening gehouden met de kwaliteit van het gebouw, ligging en transactieprijzen van recent verkochte vergelijkbare panden. Vervolgens ontvangt u een advies over de vraagprijs die u het beste kunt hanteren.

Stap 3: Heldere dienstverlening. Het verkoopproces  en onze dienstverlening leggen we stap voor stap aan u uit. Na het kennismakingsgesprek ontvangt u een op maat gemaakt Verkoopplan. Hierin staat wie we zijn, wat we voor u kunnen betekenen bij de verkoop van uw woning en een helder overzicht van de kosten.

 

Stap 4: Concrete opdracht. Wanneer u de verkoopopdracht verstrekt, leggen we onze afspraken vast in een ‘opdracht tot dienstverlening’.

Stap 5: Gedegen Informatie. Om de opdracht tot verkoop zorgvuldig uit te voeren, verzamelen en controleren we veel informatie over uw woning. Denk o.a. aan bestemmingsplan, bouwtekening en vergunning(en), kadastrale informatie, bodeminformatie enz.

 

Stap 6: Online woningdossier. U krijgt van ons toegang tot uw persoonlijk online woningdossier. Hierin ziet u o.a. uw woningpresentatie en u vult hier vragenlijsten in. Ten eerste een 'lijst van zaken' . Welke (roerende) zaken zijn inbegrepen in de vraagprijs,  wilt u meenemen of wilt u ter overname aanbieden? Daarnaast vult u de ‘Vragenlijst voor de verkoop van een woning” in. Dit behoort bij uw mededelingsplicht en voorkomt onduidelijkheden.

 

Stap 7: Goede Presentatie. Natuurlijk wilt u een succesvolle verkoop van uw woning. Een professionele online presentatie is hierbij onmisbaar. Vrijwel alle kopers zoeken via internet naar een woning. Een perfecte eerste indruk is hierbij ontzettend belangrijk. Daarom schakelen wij bij verkoop van uw woning een professionele woningfotograaf in. Hij brengt uw woning optimaal in beeld en zorgt ook voor, 360 graden foto’s, een live-video en kleurenplattegronden van de verdiepingen. Ook maken wij een verkoopbrochure van uw woning. Optimaal presenteren en daarmee de juiste koper aantrekken, dat is ons doel.

Stap 8: Te koop!  Als de presentatie klaar is, krijgt u het online te zien. Na uw goedkeuring gaat de verkoop daadwerkelijk van start. Stege Makelaardij richt zich op het vinden van serieuze kopers. De volgende acties worden meteen voor u uitgevoerd:

 • uw pand aanbieden aan de zoekers die staan ingeschreven bij Stege Makelaardij;
 • alle andere NVM makelaars snel informeren over uw pand, ook zij kunnen beschikken over zoekers;
 • plaatsen van het onderscheidende tuinbord van Stege Makelaardij;
 • professionele complete presentatie van uw pand op www.funda.nl en www.stegemakelaardij.nl ;
 • presentatie van uw pand op de mobiele website m.stegemakelaardij.nl ;
 • actieve promotie van uw pand via Social Media (Facebook – Twitter – Linkedin);
 • online promotie met www.helpmee.nl
 • in overleg wordt geadverteerd in lokale en regionale media;
 • gratis organisatie en deelname landelijke Open Huizen Dag, elk voor- en najaar;
 • mogelijkheid tot organisatie van een individueel Open Huis;
 • u ontvangt verkooptips; u krijgt immers nooit een 2e kans voor de 1e indruk;

Stap 9:  Bezichtigen. Elke bezichtiging worden begeleid door Bert-Jan Stege. De eerste bezichtiging is bedoeld om te kijken of de zoeker een klik heeft met uw huis, het gevoel moet goed zijn. Hiervoor bieden wij elke kijker een uur tijd. Wij geven eerlijke en duidelijke informatie over uw woning. Ook denken we actief mee met de kijker. Na iedere bezichtiging informeren we u zo snel mogelijk over het verloop. Aan de kijker(s) vragen we om een vlotte reactie, zodat u en wij weten of er verdere belangstelling is. Wij proberen ook vooraf al zo goed mogelijk te onderzoeken of uw woning past bij de wensen en mogelijkheden van de kijker. U en wij hebben natuurlijk alleen belang bij serieuze belangstellenden.

 

Stap 10: Onderhandelen. Samen met u bepalen we de verkoop- en onderhandelingsstrategie. Ieder bod op uw huis bespreken we samen, voordat de bieder een reactie ontvangt. Wij adviseren en u beslist. Uiteindelijk streven we naar het optimale resultaat; de beste prijs voor uw woning en geen zorgen achteraf.

 

Stap 11: Koopakte. Zodra er overeenstemming is bereikt met een kopende partij wordt een goede koopovereenkomst opgesteld volgens het model NVM-koopakte. Alle gemaakte afspraken worden zwart op wit vastgelegd. Zowel koper als verkoper ontvangen eerst een concept van de koopakte en nadat beide partijen zich akkoord hebben verklaard met de inhoud, maken we een afspraak ter ondertekening.

Stap 12: Oplevering. Op de afgesproken dag van oplevering bezoeken we het verkochte pand nogmaals samen met verkoper(s) en koper(s). We controleren samen of het huis conform de koopakte door de verkoper wordt opgeleverd aan de koper. Bovendien noteren we samen de meterstanden en leggen deze vast op een formulier. De verkoper verstrekt de koper garantiebewijzen, bouwtekeningen, energielabel en gebruikshandleidingen.

Stap 13: Eigendomsoverdracht.
Samen met verkoper en koper gaan we naar de notaris voor het bespreken en ondertekenen van de akte van levering. De koper wordt nu juridisch eigenaar en ontvangt de sleutels van de verkoper.

 

Stap 14. Na de verkoop. Ook na de eigendomsoverdracht blijft Stege Makelaardij uw aanspreekpunt. Neem gerust contact op wanneer u nog ergens vragen over heeft. Ik zal ze graag beantwoorden!

 

Stap 15: Andere woning. Wellicht gaat u op zoek naar een andere woning. Stege Makelaardij is ook uw professionele aankoopmakelaar bij het aankopen van een andere woning. Samen kijken en de bevindingen bespreken. Bepalen wat de waarde is. Onderzoeken of er juridische belemmeringen zijn. Een onderhandelingsstrategie bepalen. Het opstellen van de koopakte en u begeleiden bij de juridische afwikkeling en het ondertekenen van de koopakte. Begeleiding bij de oplevering en eigendomsoverdracht Van A tot Z uw eigen makelaar. Maak een afspraak en bespreek de mogelijkheden. In combinatie met een verkoopopdracht bieden we u bovendien een scherp tarief voor deze aankoopbegeleiding!

 

 

 

­

 


­


­

Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Bel mij

Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring